Coronavirus.

Wij werken volgens het sectorplan dat de overheid voor de kinderopvang heeft vastgesteld. Op deze website leest u hier meer over.   

Status 04-07-2022 8.30 uur: 

Scenario 1: verkoudheid – kinderopvang volledig open 

Sectorplan 
Tijdens de corona-pandemie stelde de regering de corona-maatregelen voor kinderopvang vaak bij. Dat zorgde soms voor onduidelijkheid. Daarom heeft de regering een sectorplan vastgesteld. Het plan beschrijft vier scenario’s voor coronamaatregelen: 

  • Scenario 1: verkoudheid – kinderopvang volledig open 
  • Scenario 2: Griep+ – kinderopvang volledig open met lichte maatregelen  
  • Scenario 3: Continue strijd – kinderopvang volledig open met meer maatregelen 
  • Scenario 4: Worst case – kinderopvang open met nog meer maatregelen en in 'bubbels' 

We zitten nu in scenario 1. Dat betekent dat onze locaties volgens de bestaande afspraken open zijn. 

Basisregels
We vragen je om de basisregels te volgen voor jouw en onze veiligheid.  

  • Was vaak en goed uw handen. 
  • Geef andere mensen geen hand. 
  • Hoest en nies in uw elleboog. 
  • Bij klachten: blijf thuis en doe een (zelf)test.  
  • Zorg -ok thuis- voor voldoende frisse lucht. 

Op de website https://mijnvraagovercorona.nl geeft de regering antwoorden op veel vragen over corona(zelf)tests en isolatie. 

Ouders op locaties 
Voor de afspraken rondom ouders op locaties gelden de bestaande afspraken. 

Beoordelen of kinderen naar opvang mogen 
Met de beslisboom van BOinK kun je beoordelen of je kind naar de opvang kan komen. 

Als je kind volgens de actuele richtlijnen in quarantaine of isolatie gaat en daardoor niet op de opvang kan komen, dan gelden hiervoor dezelfde regels als wanneer je kind door ziekte niet kan komen. Dat betekent dat je je kind kunt afmelden tot vijf dagen vóór de betreffende dag om ruiluren te ontvangen. Afmelden kan alleen via het ouderportaal of de app. 

Afmelden kinderen als ze niet naar de opvang komen 
We doen er alles aan om onze locaties open te houden, ondanks dat het regelmatig een grote uitdaging is om genoeg pedagogisch medewerkers beschikbaar te hebben. 

Meld je kinderen zo snel mogelijk af als je weet dat ze niet naar de opvang komen, bijvoorbeeld vanwege isolatie na een positieve coronatest. Zo hebben we een goed beeld van het aantal kinderen dat we kunnen verwachten en kunnen we onze personele inzet hierop aanpassen. 

Vraag en Antwoord

1. ALGEMEEN

Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 

2. PRAKTISCH

Krijg ik de kosten voor kinderopvang gecompenseerd als mijn kinderen niet naar de opvang kunnen komen? 
Voor alle betrokkenen geldt natuurlijk dat niemand het leuk vindt als kinderen niet naar de opvang kunnen komen. Om wat voor reden dan ook. Wij verzoeken ouders om de facturen te blijven betalen, óók als hun kinderen tijdelijk niet naar de opvang kunnen komen. De kinderopvangtoeslag loopt ook gewoon door zolang de facturen betaald worden. 
 
Of de kosten voor gemiste opvang door ons worden gecompenseerd is afhankelijk van de specifieke situatie. Meer informatie over compensatie vind je op deze website

Waar vind ik de thuisblijfregels voor kinderen? 
Met de beslisboom van BOinK kun je beoordelen of je kind naar de opvang mag. Bekijk deze goed voordat je je kind naar de opvang brengt. Want als meerdere personen uit de groep corona krijgen, moet mogelijk de hele groep in quarantaine. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen, voor jou en andere ouders en voor onze medewerkers. 

Heb je vragen?
Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Stuur dan een e-mail naar plaatsingen@kwink.nl