Coronavirus.

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.  


Status 26-4-2021 14.00 uur: 

Sinds maandag 19 april zijn al onze locaties open.

Sinds 19 april zijn al onze locaties weer volledig open. De kinderen zijn van harte welkom op de contractdagen die we hebben afgesproken. Komt je kind niet, meld het dan af via het ouderportaal.

Wij willen je van harte bedanken voor je begrip, flexibiliteit en vertrouwen in de afgelopen periode.

Mijn kind heeft klachten, mag het naar de opvang?
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn de regels voor kinderen strenger geworden. Zij mogen niet in alle gevallen naar de opvang komen. Met de beslisboom van BOinK kun je beoordelen of je kind naar de opvang mag. Bekijk deze goed voordat je je kind naar de opvang brengt. Want als iemand uit de groep corona krijgt, moet mogelijk de hele groep in quarantaine. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen, voor jou en andere ouders en voor onze medewerkers.

Uitbetaling vergoeding eigen bijdrage 
Nu de bso weer is geopend, is de vergoeding die je van de overheid krijgt gestopt. Begin juni krijg je deze vergoeding uitbetaald, hierover hebben wij je inmiddels geïnformeerd. Het deel tot de rijksnorm ontvang je van de overheid, het andere deel van ons. Je hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. Kijk voor meer informatie over de tegemoetkoming in verschillende situaties op de website van de overheid.  

Krijg je nu geen kinderopvangtoeslag? Dan kun je de tegemoetkoming medio mei via de website van de SVB aanvragen.

Ruilen en incidentele extra opvang
Voor ruilen en aanvragen voor incidentele extra opvang gelden de bestaande regels, ook als het gaat om de geldigheidstermijn van ruiluren. Omdat wij ons aan de coronarichtlijnen moeten houden, zijn er waarschijnlijk weinig mogelijkheden om tegemoet te komen aan verzoeken voor zowel ruilen als incidentele extra opvang.

Tijdens de lockdown, inclusief de feestdagen, is het niet mogelijk geweest om ruiluren op te bouwen. Reden hiervoor is dat ouders via de vergoedingsregeling al volledig vergoed worden.

Samen krijgen we corona onder controle
Hieronder lees je wat wij doen en wat jij kunt doen.

Wat wij doen:

  • We beperken het aantal contacten per kind en per medewerker zoveel mogelijk.
  • We blijven kritisch kijken naar de grootte van de groepen.

 Wat jij kunt doen:

  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Houd het breng- en haalmoment kort.
  • Breng en haal je kind alleen.
  • Volg de looproute.
  • Blijf zoveel mogelijk buiten. Moet je toch naar binnen? Draag dan een mondkapje.

Vraag en Antwoord

1. ALGEMEEN
Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 

2. PRAKTISCH

Thuisblijfregels kinderen. 
De branchevereniging BOINK heeft in samenwerking met onder andere het RIVM een beslisboom gemaakt. Deze gebruiken wij als leidraad, ook nu wij enkel noodopvang kunnen aanbieden. Met de beslisboom kunnen ouders beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang mag.

De laatste versie van de beslisboom is te downloaden op de BOINK-website.

Bekijk de beslisboom goed voordat u uw kind naar de opvang brengt. Want als iemand uit de groep corona krijgt, moet mogelijk de hele groep in quarantaine. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen, voor u en andere ouders en voor onze medewerkers.

Door de aanscherping van het bron- en contactonderzoek en quarantainebeleid voor kinderen, kan het de komende tijd vaker voorkomen dat (delen van) groepen in thuisquarantaine gaan. Moet ik de opvangkosten blijven doorbetalen tijdens de quarantaineperiode?

Voor alle betrokkenen geldt natuurlijk dat niemand het leuk vindt als de kinderen niet naar de opvang kunnen komen. Om wat voor reden dan ook. Als een (deel van een) groep op een van onze locaties onverhoopt toch in thuisquarantaine moet, dan verzoeken wij ouders om de facturen te blijven doorbetalen.

Reden hiervoor is dat in het geval van quarantaine van een (deel van een) groep onze locatie gewoon open is. De opvang zou daarmee gewoon geleverd worden, als er geen sprake was van quarantaine.

Deze situatie is dus anders dan bij de volledige sluiting tijdens de lock-down-periodes (die nu nog voor bso’s geldt). Tijdens die door de overheid gedwongen sluiting kónden wij de overeengekomen opvang niet leveren omdat onze locaties gesloten waren. Dit werd met de compensatieregeling van de overheid opgelost. De overheid heeft nog niet bekendgemaakt of er ook voor quarantainesituaties een tegemoetkoming komt voor de kosten. Wanneer dit zo is zullen wij u hierover informeren.

De kinderopvangtoeslag loopt voor u gewoon door indien u de facturen betaalt.

Wij doen er -samen met u- alles aan om locaties open te houden en het risico op besmettingen zo laag mogelijk te houden. Zodat we uw kinderen kunnen blijven ontvangen op onze locaties.

Ik heb in 2020 minder uren per maand kunnen werken dan verwacht. Heeft dat gevolgen voor de berekening van mijn kinderopvangtoeslag?
Ouders die minder uren per maand konden werken dan verwacht, krijgen in 2020 gewoon toeslag voor de opvanguren die zij hebben doorbetaald.

Hiervoor heeft de overheid het aantal uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen voor toeslagjaar 2020 verruimd. Met deze maatregel wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen. Meer informatie hierover vind je op deze website van de overheid.

Waarom sturen jullie kindgegevens naar de GGD voor bron- en contactonderzoek zonder expliciete toestemming van de ouders/verzorgers?

De GGD heeft een wettelijke taak om bij een besmetting met het coronavirus een bron- en contactonderzoek uit te voeren. Dit is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Hoe de GGD dit onderzoek moet uitvoeren, is uitgewerkt in het RIVM-protocol voor bron- en contactonderzoek. De GGD is verplicht om volgens het protocol te werken. Op basis van dat protocol is onze organisatie verplicht hieraan mee te werken.

Behalve dat onze organisatie verplicht is mee te werken aan het bron- en contactonderzoek, hebben wij als organisatie de verantwoordelijkheid om zorgvuldig en snel te handelen om de verspreiding van het virus in de organisatie te beperken. Dit moeten wij doen omdat de gezondheid van onze medewerkers en kinderen in het gedrang is (gerechtvaardigd belang op basis van de AVG). Wij hebben een afweging gemaakt tussen enerzijds ‘de privacy van de kindgegevens’ en anderzijds ‘het maatschappelijk en organisatiebelang om verspreiding van het virus te beperken’. Daarbij weegt voor ons het maatschappelijk en organisatiebelang op dit moment het zwaarst.

In de praktijk betekent het dat wij alleen namen en telefoonnummers doorgeven aan de GGD van kinderen die op specifieke dagen aanwezig waren. Deze informatie wordt beveiligd verzonden. Wanneer wij vooraf toestemming zouden vragen, duurt het te lang voordat de GGD onze informatie ontvangt. Bovendien lopen andere kinderen en medewerkers risico op besmetting als de toestemming niet wordt gegeven. Daarom heeft de wetgever andere mogelijkheden geboden (gerechtvaardigd belang en wettelijke plicht) waar wij ons op mogen baseren.

Heeft u na het lezen nog vragen, stuur dan een mail naar privacy@wijzijnjong.nl. Onze Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming zullen uw vraag beantwoorden.


Heb je nog andere vragen?
Heb je een vraag die ondanks deze informatie nog niet is beantwoord? Stel deze dan via een e-mail aan plaatsingen@kwink.nl