Coronavirus.

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.  

Status 25-02-2022 8.30 uur: 

Onze locaties zijn open. 

We doen er alles aan om onze locaties open te houden, ondanks dat het regelmatig een grote uitdaging is om genoeg pedagogisch medewerkers beschikbaar te hebben.

Afmelden kinderen als ze niet naar de opvang komen
Meld je kinderen zo snel mogelijk af als je weet dat ze niet naar de opvang komen, bijvoorbeeld vanwege isolatie na een positieve coronatest. Zo hebben we een goed beeld van het aantal kinderen dat we kunnen verwachten en kunnen we onze personele inzet hierop aanpassen.

Ouders op locaties
Per locatie bekijken we of ouders op de groep kunnen komen.
De maatregelen die vanaf 25 februari gelden geven hier de ruimte voor. Maar vanwege het grote aantal besmettingen op onze locaties op dit moment, bekijken we per locatie of dit wenselijk is. Besmettingen van medewerkers hebben namelijk grote gevolgen voor de personele bezetting. Ouders hebben bericht ontvangen van hun locatie over de afspraken die gelden.

Mondkapjes
Vanaf 25 februari is het dragen van een mondkapje een advies, maar niet meer verplicht. Het advies geldt niet voor kinderen.

Afstand houden
Vanaf 25 februari is er geen verplichting meer om 1,5 meter afstand te houden. Het is wel een advies. We vragen ouders om op onze locaties waar mogelijk wel afstand te houden, zoals we dat inmiddels gewend zijn.
Het advies om afstand te houden geldt niet voor kinderen.

Beoordelen of kinderen naar opvang mogen
Met de beslisboom van BOinK kun je beoordelen of je kind naar de opvang kan komen.

Als er over langere tijd meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor alle kinderen uit een groep. Ouders ontvangen in dat geval bericht van ons.

Als je kind volgens de actuele richtlijnen in quarantaine of isolatie gaat en daardoor niet op de opvang kan komen, dan gelden hiervoor dezelfde regels als wanneer je kind door ziekte niet kan komen. Dat betekent dat je je kind kunt afmelden tot vijf dagen vóór de betreffende dag om ruiluren te ontvangen. Afmelden kan alleen via het ouderportaal of de app.

Ruilen en incidentele extra opvang
Bieden van ruiluren is een extra service die wij verlenen. Dat doen wij uiteraard graag. Maar het voortzetten ervan is, zeker in deze uitdagende tijd voor personele bezetting, niet vanzelfsprekend. Aanvragen van ruiluren blijft mogelijk. Maar wij hebben op dit moment slechts weinig ruimte om hieraan tegemoet te komen.

Voor ruilen en aanvragen voor incidentele extra opvang gelden de bestaande regels, ook als het gaat om de geldigheidstermijn van ruiluren.

Vraag en Antwoord

1. ALGEMEEN
Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 

2. PRAKTISCH

Krijg ik de kosten voor kinderopvang gecompenseerd als mijn kinderen niet naar de opvang kunnen komen?
Voor alle betrokkenen geldt natuurlijk dat niemand het leuk vindt als kinderen niet naar de opvang kunnen komen. Om wat voor reden dan ook. Wij verzoeken ouders om de facturen te blijven betalen, óók als hun kinderen tijdelijk niet naar de opvang kunnen komen. De kinderopvangtoeslag loopt ook gewoon door zolang de facturen betaald worden.

Of de kosten voor gemiste opvang door ons worden gecompenseerd is afhankelijk van de specifieke situatie. Meer informatie over compensatie vindt u op deze website.

Waar vind ik de thuisblijfregels voor kinderen?
Met de beslisboom van BOinK kun je beoordelen of je kind naar de opvang mag. Bekijk deze goed voordat je je kind naar de opvang brengt. Want als meerdere personen uit de groep corona krijgen, moet mogelijk de hele groep in quarantaine. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen, voor jou en andere ouders en voor onze medewerkers.

Heb je vragen?
Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Stuur dan een e-mail naar plaatsingen@kwink.nl