SPELREGELS FLEXIBELE OPVANG

Zoekt u kinderopvang, maar heeft u flexibele werkdagen? Dan is onze flexibele opvang wellicht iets voor u. Flexibele opvang is ook handig als u tijdelijk geen baan heeft, maar wel behoefte aan opvang. Bijvoorbeeld als u aan het solliciteren bent.

Met de flexibele opvang bieden wij u de mogelijkheid flexibel per maand opvangdagen af te nemen. U neemt dan een vast aantal dagdelen per maand af. Voor de kinderdagopvang zijn dit minimaal 4 dagdelen (of 2 hele dagen) en voor de buitenschoolse opvang minimaal 2 dagdelen. Voor de 15e van de voorafgaande maand geeft u aan ons door van welke dagen u de volgende maand gebruik wenst te maken. Wij kunnen uw kind plaatsen als wij voldoen aan wet- en regelgeving en de groepssamenstelling het toelaat.


Spelregels voor flexibele opvang

 • Reservering geschiedt door middel van het sturen van een mail aan plaatsingen@kwink.nl.
 • Opvang is alleen gegarandeerd als het reserveringsformulier minimaal voor de 15e van iedere maand voorafgaand aan de opvang digitaal is aangeleverd bij de afdeling Klantcontact.
 • Reserveringen op kortere termijn, dus na de 15e van de maand kunnen worden aangevraagd bij de teamcoördinator/pedagogisch medewerker van uw locatie.
 • Deze aanvragen kunnen alleen worden gehonoreerd als het aantal kinderen en de groepssamenstelling dat toelaten. Indien de extra opvang mogelijk is, wordt dit vastgelegd door de teamcoördinator.
 • Minimale maandelijkse afname per maand is 4 dagdelen bij de kinderdagopvang en 2 dagdelen bij de buitenschoolse opvang (bso).
 • Indien u een dag(deel) gereserveerd heeft, brengen wij die in rekening, ook al wordt geen gebruik gemaakt van de reservering. Dit heeft te maken met het feit, dat deze plaats niet kan worden ingezet voor een ander kind.
 • Wel kunt u deze dag ruilen, conform de spelregels van onze ruilservice.
 • U ontvangt een maand voorafgaande aan de opvang een factuur van de vaste (afgesproken) of minimale omvang af te nemen dagdelen. De eventueel extra afgenomen uren worden achteraf in de volgende maand aan u gefactureerd.
 • Per locatie is er een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor flexibele opvang. Is er veel vraag naar flexibele opvang op een bepaalde locatie, dan kunnen wij wellicht niet alle verzoeken honoreren. Voor de kinderdagopvang is het mogelijk u dan op een andere locatie een plek aan te bieden.
 • Flexibele buitenschoolse opvang is alleen mogelijk indien hiervoor geen extra vervoerskosten worden gemaakt. Afstemming hierover vindt plaats tussen de afdeling Klantadvies en de unitmanager van de locatie waar uw kind wordt opgevangen.
 • Flexibele buitenschoolse opvang kan alleen ingezet worden in de reguliere bso tijdens schoolweken, vakantieweken, roostervrije of studiedagen.