• Kinderopvang Peuterwerk Vve Als Peuteropvang 8103 72Dpi

Regulier peuterwerk en VVE-peuterwerk

Bij Kwink kunnen peuters in Veenendaal terecht voor regulier peuterwerk en voor VVE-peuterwerk. 

Maakt uw zoon of dochter geen gebruik van de dagopvang en wilt u uw kind goed voorbereid aan de basisschool laten beginnen? Dan kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor het reguliere peuterwerk.

Heeft uw zoon of dochter van het CJG een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) gekregen? Dan kunt u uw kind inschrijven voor het VVE-peuterwerk van Kwink. 

Ontwikkeling

Bij het peuterwerk van Kwink werken we ontwikkelingsgericht met de methodes Uk & Puk en Piramide. Binnen aansprekende thema’s als Dit ben ik!, Eet smakelijk! en Ik en mijn familie doen we leuke, uitdagende én leerzame activiteiten. Samen met leeftijdsgenootjes leert uw kind spelenderwijs nieuwe woorden, tellen én ontwikkelt hij of zij zich op motorisch en sociaal vlak. Bij locaties met een christelijke identiteit maken we gebruik van het pedagogisch programma LEEF! met christelijke thema’s. 

Respect voor elkaar, op je beurt wachten, samen delen én plezier maken met vriendjes; ook dit komt allemaal aan bod bij het peuterwerk van Kwink. 

Locaties en kosten

Waar u terechtkunt voor peuterwerk en wat de kosten zijn, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de ouders of het kind. In onderstaand overzicht vindt u de drie mogelijkheden: regulier peuterwerk met kinderopvangtoeslag, regulier peuterwerk gesubsidieerd en VVE-peuterwerk.

Wanneer u uw kind aanmeldt voor regulier peuterwerk kan uw zoon of dochter zowel geplaatst worden op een locatie die regulier peuterwerk aanbiedt als een locatie waarop VVE-peuterwerk aangeboden wordt.


- REGULIER PEUTERWERK MET KINDEROPVANGTOESLAG (2 - 4 jaar)
Voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld wanneer beiden werken of één ouder werkt en één ouder studeert. Over de brutokosten kan er toeslag aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden.

DagdelenLocatiesKosten per maand
6 uur per week, 2 dagdelen van 3 uur, 40 weken per jaar
Bumba, De Schakel, De Vuurvliegjes, Haasje Wip, Kameleon, Olleke Bolleke, Peutergeut, Sesamstraat, ’t Kleine Erf, ’t Speel-kwartier* € 181,30 (bruto per maand, het uurtarief is € 8,31)- REGULIER PEUTERWERK GESUBSIDIEERD
 (2 - 4 jaar)
Wanneer ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag biedt de gemeente Veenendaal Kwink subsidie. Op de website van de Belastingdienst leest u of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

DagdelenLocatiesKosten per maand
6 uur per week, 
2 dagdelen van 3 uur,
40 weken per jaar
Bumba, De Schakel, De Vuurvliegjes, 
Haasje Wip, Kameleon, Olleke Bolleke, Peutergeut,
Sesamstraat, ’t Kleine Erf, ’t Speel-kwartier*
€ 45,50

*Bij ’t Speel-kwartier kunnen kinderen zo gewenst geplaatst worden in een groep met christelijke identiteit.


- VVE-PEUTERWERK
 (2 jaar en 3 maanden - 4 jaar)
Wanneer uw kind een VVE-indicatie heeft gekregen van het CJG.

DagdelenLocatiesKosten per maand
10 uur per week,
3 dagdelen van
3 uur en 20 minuten,
40 weken per jaar
Bumba, Haasje Wip, Kameleon, Peutergeut,
Sesamstraat, ’t Speel-kwartier
€ 12,50Inschrijven

Wilt u uw peuter inschrijven voor het peuterwerk? Vul dan het inschrijfformulier op onze website in. 

Vragen

Wilt u meer informatie, een rondleiding of uw kind direct aanmelden? Bel ons op 0318 - 51 80 36 of kijk verder op onze website. Mailen mag ook via plaatsingen@kwink.nl.

Wij ontmoeten u en uw peuter graag!