OPVOEDTIP: GROEPSGEDRAG

In de buitenschoolse opvang vindt u allerlei groepen: grote en kleine groepen, met veel of weinig leeftijdsvariatie of met een vaste of minder vaste samenstelling. Stabiliteit van de groep in de betekenis van ‘vaste gezichten’ is voor kinderen heel belangrijk. Het gaat dan niet alleen om vaste gezichten van pedagogisch medewerkers, maar ook van vriendjes en vriendinnetjes. In een groep kunnen kinderen hun sociale en communicatieve vaardigheden oefenen en vergroten. Jezelf vergelijken met anderen in de groep is belangrijk voor het ontwikkelen van een eigen identiteit. Hoe kunt u hier thuis mee aan de slag gaan? Kwink geeft u graag enkele tips.


TIPS VOOR THUIS

  • Voor sommige kinderen is de bso een plaats waar ze kunnen opgaan in de groep, en waar ze andere kwaliteiten kunnen laten zien dan op school. Misschien heeft uw kind moeite met lezen, maar kan hij of zij wel heel goed voetballen. Laat merken dat u daar ook blij mee bent.
  • Vertelt uw kind thuis dat het moeite heeft met een ander kind of een groepje kinderen van de bso? Neem dat signaal dan altijd serieus. Laat merken dat u begrip hebt voor de gevoelens van uw kind, en vraag of uw kind een idee heeft hoe dit opgelost kan worden.
  • Zegt uw kind dat het niet leuk is op de bso, maar kan uw zoon of dochter niet goed aangeven wat er speelt? Dan vinden wij het fijn als u dit bij ons meldt, zodat we samen kunnen onderzoeken wat er aan de hand is.
  • Zijn er op een bepaalde dag veel vriendjes, vriendinnetjes of leeftijdgenootjes aanwezig in de bso? Dan kunt u daar bij het kiezen van dagdelen – indien mogelijk – rekening mee houden.

MEER WETEN?

Hebt u nog aanvullende vragen op het gebied van groepsgedrag? Stel ze gerust aan de pedagogisch medewerker op uw Kwink-locatie.