KWALITEIT

Wij voldoen aan wet- en regelgeving. Hier worden wij structureel op geïnspecteerd. Het inspectierapport van de GGD treft u aan op de locatiepagina’s op deze website. 
Bovenop wet- en regelgeving investeren wij extra in onze kwaliteit. Wij staan voor hoogwaardige kinderopvang en zetten thema’s als veiligheid, activiteiten en deskundigheidsbevordering hoog op onze agenda. Een voorbeeld hiervan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor klanten, het gebruiken van activiteitenprogramma’s, e-learning modules en allerlei protocollen zoals het protocol ongewenst gedrag.
Kwink heeft te maken met allerlei (politieke) invloeden. Wij willen er echter voor blijven zorgen op een juiste manier tegemoet te komen aan de verwachtingen van alle partijen die met kinderopvang te maken hebben zoals ouders, samenwerkingspartners maar ook de (regionale) politiek. Wij kijken dan ook constant naar waar wij ons en/ of onze processen kunnen verbeteren.

GGD-rapporten

Een toezichthouder kinderopvang (GGD) beoordeelt in principe jaarlijks of een kinderopvanglocatie voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er worden verschillende domeinen onderzocht, waaronder pedagogische kwaliteit en veiligheid en de kennis van protocollen waar een organisatie mee werkt.

De rapporten van de inspecties worden verzonden aan het kindercentrum, het gastouderbureau, de peuterspeelzaal en de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving. De rapporten zijn openbaar. In het Landelijke Register Kinderopvang (LRK) treft u een overzicht van de rapporten aan. Ook op de locatiepagina’s van onze website treft u de meest recente inspectierapporten aan.

Klantreacties

Binnen Kwink Kinderopvang vragen wij ouders alle suggesties en klachten te melden om de gewenste situatie te kunnen creëren. Iedere kritische opmerking of vraag, signaal tot onvrede of mogelijkheid tot verbetering nemen wij uiterst serieus. Ook medewerkers vragen wij fouten of afwijkingen in onze dienstverlening kenbaar te maken. Wij zijn bereid om te leren en willen anticiperen op de behoefte van de markt. We scherpen onze dienstverlening aan en verbeteren onze interne processen als dat wenselijk en nodig is. Daarnaast streven we ernaar om iedere klantreactie zo eenvoudig en soepel mogelijk te behandelen en een voor betrokken partijen zo bevredigend mogelijk antwoord te geven. 

In het openbaar Jaarverslag Klantreacties van Kwink Kinderopvang leest u de aard en de afhandeling van de klantreacties die ouders bij ons hebben ingediend. Lees meer over het klantreactieproces en bekijk het openbaar jaarverslag.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Kwink houdt frequent een grootschalig onderzoek onder al haar klanten naar haar dienstverlening. De uitkomsten van tevredenheidsinstrumenten vormen de basis voor ontwikkelpunten van de organisatie en locaties. Ontwikkelpunten worden omgezet in acties in onze jaarplannen.

Brancheorganisatie Kinderopvang

Kwink is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. De organisatie heeft 1.100 leden die gezamenlijk staan voor 80% van de omzet in de branche. Belangenbehartiging, informatievoorziening en visie en beleidsontwikkelingen in de kinderopvang zijn de belangrijkste doelstellingen van Brancheorganisatie Kinderopvang.

Kindwijzer

KWINK is lid van KINDwijzer. KINDwijzer is een landelijk netwerk van toonaangevende kinderopvangorganisaties. Zij werken samen in een coöperatieve vereniging. Door het delen en verder ontwikkelen van kennis en werkmethoden zijn ze constant vernieuwend bezig. KINDwijzerorganisaties zoeken afstemming en samenwerking met onderwijs en andere kindgerichte organisaties. Alles om te zorgen voor een complete en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.