KINDEROPVANGTOESLAG

De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. U kunt deze toeslag aanvragen bij de Belastingdienst.


Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

U hebt recht op kinderopvangtoeslag als u voldoet aan de voorwaarden. U krijgt dan een vergoeding en betaalt zelf een deel bij. Hoe lager het inkomen, hoe meer overheidsvergoeding. Die kan oplopen tot ruim 90 procent. Behalve dat het geld kost levert het ook veel op: voor het kind een goede basis voor groei en ontwikkeling en een betere aansluiting met de basisschool en voor ouders is het een investering in hun carrière.


Waar kan kinderopvangtoeslag aanvragen?

Op de website van de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.Bereken uw netto kosten per maand voor kinderopvang

Wilt u weten wat uw netto kosten zijn voor kinderopvang? Met behulp van deze rekentool kunt u deze kosten eenvoudig en snel berekenen. Voor deze berekening hebt u uw verzamelinkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner nodig. Uw inkomensgegevens vindt u op uw loonstrook, uw jaaropgaaf of uw laatste voorlopige aanslag inkomstenbelasting. U kunt uw netto kosten berekenen voor diverse vormen van opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang en voor sommige gemeentes ook het peuterwerk).

Hebt u nog vragen over onze tarieven of over de berekening in de rekentool? Neem dan contact met ons op via plaatsingen@kwink.nl of telefonisch: 0318 - 518036.

Tip: Vaak lijkt een 52-wekenarrangement bruto onvoordeliger dan een arrangement met minder weken, maar is dit netto (na aftrek van de bijdrage door Belastingdienst | Toeslagen) vaak niet het geval. Maak daarom altijd ook een berekening met het 52-wekenarrangement.