Bereken uw netto kosten per maand voor kinderopvang

Wilt u weten wat uw netto kosten zijn voor kinderopvang? Met behulp van deze rekentool kunt u deze kosten eenvoudig en snel berekenen. Voor deze berekening hebt u uw verzamelinkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner nodig. Uw inkomensgegevens vindt u op uw loonstrook, uw jaaropgaaf of uw laatste voorlopige aanslag inkomstenbelasting. U kunt uw netto kosten berekenen voor diverse vormen van opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, maar niet voor peuterwerk).

Hebt u nog vragen over onze tarieven of over de berekening in de rekentool? Neem dan contact met ons op via plaatsingen@kwink.nl of telefonisch: 0318 - 518036.

Tip: Vaak lijkt een 52-wekenarrangement bruto onvoordeliger dan een arrangement met minder weken, maar is dit netto (na aftrek van de bijdrage door Belastingdienst | Toeslagen) vaak niet het geval. Maak daarom altijd ook een berekening met het 52-wekenarrangement.