VOORWAARDEN KINDEROPVANG

Met ingang van 1 januari 2005 zijn er Algemene voorwaarden in de kinderopvang van kracht. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor dagopvang en bso.

Op al onze diensten zijn de Algemene voorwaarden in de kinderopvang en onze leveringsvoorwaarden van kracht.

Privacyreglement

Kwink hanteert ook een Privacyreglement. Dit inhoud van dit reglement kunt u hier bekijken.