Ruilen bij Kwink.

Soms kan het voorkomen dat je kind niet aanwezig is op een vaste opvangdag. Deze dag kun je proberen te ruilen met een andere dag. Hoe dit werkt, lees je hier.

Hoe maak ik kans op ruilen?
Komt je kind niet naar de opvang? Laat het ons weten via het ouderportaal of de app. Doe dit bij voorkeur twee weken vooraf en uiterlijk vóór 8.30 uur op de betreffende dag. Dit is om twee redenen erg belangrijk:

 • Op het moment dat jij je kind afmeldt, ontstaat er voor andere ouders kans om uren te ruilen.
 • Alleen bij tijdig afmelden wordt de opvangdag (of dagdeel) omgezet in ruiluren.

Hoe eerder een kind wordt afgemeld, hoe meer kans andere ouders hebben om te ruilen. Twee weken van tevoren afmelden werkt daarom het beste.

Hoe vraag ik een ruildag aan?
Als je ruiluren hebt, kun je via het ouderportaal een aanvraag indienen om een dag (of dagdeel) te ruilen. We bekijken de ruilaanvragen per maand. Uiterlijk twee weken voor de nieuwe maand krijg je bericht of ruilen op de gevraagde dag mogelijk is.

Waarom kan ik niet ruilen van dag?
Kinderen komen meestal op vaste dagen naar de opvang. Dit is belangrijk voor de stabiliteit van de groepen, het veilige en vertrouwde gevoel van de kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit. De samenstelling van de groep en de inzet van personeel is aan wetten en regels gebonden. Hierdoor ontstaat de kans op ruilen alleen wanneer een ander kind zich afmeldt en je kind binnen de wetten en regels op de vrijgekomen plek past.

 • Ruilen kan alleen bij de dagopvang, flexibele opvang en de vso/bso. Bij peuterwerk en extra opvang kan niet worden geruild.
 • Bij afmelding voor 8.30 uur wordt de opvang omgezet in ruiluren. Dit werkt zo:
  o   dagopvang: hele dag 11 uur, halve dag 5,5 uur
  o   bso: hele dag 11 uur, halve dag 5,5 uur, dagdeel afhankelijk van de eindtijd van de school.
 • Alleen de afzegging van een hele dag of een heel dagdeel leidt tot ruiluren.
 • Na afmelding vervalt de afgemelde opvangdag. Deze dag wordt na je afmelding beschikbaar gesteld aan een ander kind. 
 • Medewerkers voeren in het systeem geen ruilaanvragen voor ouders in.
 • Aanvragen worden automatisch beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Daarnaast moet rekening gehouden worden met wet- en regelgeving zoals leeftijdsopbouw en groepsomvang.
 • Aanvragen kan alleen op de vaste groep van je kind. 
 • Aanvragen kan maximaal 3 maanden van tevoren.
 • Aanvragen is alleen mogelijk in de weken die je afneemt op basis van je contract. 
 • Aanvragen van een combinatie van ruiluren en een aanvullende factuur zijn niet mogelijk. Bij onvoldoende ruiluren is het wel mogelijk om de aangevraagde dag in te kopen als extra opvang. Na afname wordt deze extra opvang in de eerstvolgende periode gefactureerd.
 • De ‘oudste’ ruiluren worden automatisch als eerste gebruikt bij de aanvraag.
 • Op nationale feestdagen zijn wij gesloten. Deze uren worden automatisch omgezet in ruiluren.
 • Ruiluren vervallen automatisch na 365 dagen en na beëindiging van het contract.
 • Ruiluren zijn eenmalig inzetbaar. Komt je kind niet op de afgesproken ruildag dan kan er niet opnieuw geruild worden.
 • Ruiluren zijn gebonden aan opvangsoort, contract en kind en worden niet overgedragen aan andere kinderen of omgezet in geld.
 • Waar deze spelregels niet voorzien, ligt de beslissing bij Kwink.

Tot snel?

Leuk dat je ons gevonden hebt! Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven op een locatie. Wil je eerst berekenen wat onze kinderopvang kost? Bekijk onze producten en tarieven of bereken het snel met onze rekentool! Voor persoonlijk advies bel je met 0318 - 518036.