Ruilen bij Kwink.

Soms kan het voorkomen dat je kind niet aanwezig is op een vaste opvangdag. Deze dag kun je proberen te ruilen met een andere dag. De laatste tijd is het vaak lastig om aan een ruilaanvraag te voldoen. Dit komt door het personeelstekort en een hoog ziekteverzuim. Ruilen is nog steeds mogelijk, alleen minder vaak dan jij en wij graag zouden willen.

Wil je snel weten hoe ruilen bij Kwink werkt?
>Bekijk hier de factsheet 'Ruilen bij Kwink’

 • Komt je kind niet naar de opvang? Laat het ons weten via het ouderportaal of de app. Doe dit bij voorkeur twee weken vooraf en uiterlijk vóór 8.30 uur op de betreffende dag. Afmelden kan alleen via het ouderportaal of de app.
 • Weet je al dat je een bepaalde dag niet gaat gebruiken? Dit kan vanaf drie maanden van tevoren. Hoe eerder je afmeldt, hoe groter de kans dat we iemand anders blij kunnen maken met een plaats op de groep.
 • Ruiluren kunnen worden opgebouwd over een hele dag of een dagdeel. Je bouwt dus geen ruiluren op wanneer je jouw kind eerder ophaalt of later brengt.
 • Op nationale feestdagen zijn we gesloten. Valt dit op jouw vaste opvangdag? Dan ontvang je automatisch ruiluren over deze dag. Je hoeft hiervoor dus niets te doen. De ruiluren over deze feestdagen ontvang je achteraf en deze uren kun je dan ook niet eerder dan de desbetreffende feestdag inzetten.
 • Heb je jouw kind afgemeld? Dan vervalt jouw recht op deze dag en kunnen wij deze toewijzen aan een ander kind. Wanneer je toch opvang nodig hebt op deze dag en er is nog plaats, is jouw kind natuurlijk van harte welkom! Dit beschouwen wij dan als een aanvraag voor Extra Opvang (je hebt inmiddels ruiluren opgebouwd met de eerdere afmelding), die je kunt indienen via het e-mailadres dat jouw locatie aan je doorgeeft.
 • Meld je een goedgekeurde ruilaanvraag af dan ontvang je geen ruiluren.
 • Een ruilaanvraag kun je op ieder moment indienen via het e-mailadres dat je ontvangt via jouw locatie.
 • Je kunt drie maanden van tevoren al een ruilaanvraag indienen. Na de 20e dag van iedere maand beoordelen we de ruilaanvraag voor de volgende maand. Als er ruiluren beschikbaar zijn, krijg je hiervan direct een bevestiging.

  Wanneer er plek is op de aangevraagde dag, wordt jouw kind geplaatst. Is er geen plek, dan krijgt jouw ruilaanvraag de status ‘wachtlijst’. Wanneer een ander kind zich afmeldt voor deze dag en jouw kind kan op de vrijgekomen plek geplaatst worden, ontvang en een mail dat jouw ruilverzoek alsnog is goedgekeurd. Omdat ouders hun kind kunnen afmelden voor 8.30 uur, kunnen ruilaanvragen die op de wachtlijst staan nog tot 8.30 op de aangevraagde ochtend worden bevestigd. Vind je dit te laat, dan kun je zelf een tijd opgeven tot wanneer je de aanvraag open wilt laten staan. Na deze tijd vervalt je aanvraag.

 • Bij een 40 weken arrangement kun je tijdens de 40 schoolweken ruilaanvragen doen. Het gaat om de schoolweken die zijn vastgesteld door het ministerie van OCW voor de vakantieregio Zuid. Hierbij gaan we uit van twee weken meivakantie.
 • Een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd, kun je altijd annuleren met behoud van ruiluren.
 • De ruilaanvraag die het vroegst is ingediend, wordt als eerste behandeld. Wel zo eerlijk.
 • Ruilaanvragen worden goedgekeurd als er voldoende plaats is op de groep, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dit wil zeggen dat er maximaal het wettelijk toegestane aantal kinderen op de locatie opgevangen kan worden en dat de beroepskracht-kindratio niet wordt overschreden. De kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop.
 • Wij streven er natuurlijk naar jouw kind een plaats te bieden op zijn of haar vaste groep. Wanneer er alleen nog plaats is op een andere groep, overleggen we altijd eerst of je hiervan gebruik wilt maken.
 • Heb je jouw kind afgemeld? Ruiluren kun je proberen in te zetten vanaf de datum van afmelden tot een jaar na de opvangdag die je hebt afgemeld. We gebruiken altijd de eerst opgebouwde ruiluren. In de ouderapp kun je zien hoeveel ruiluren je nog hebt. Je vindt het onder 'Account – Functies – Tegoeden'.
 • Ruiluren zijn eenmalig inzetbaar. Wanneer jouw kind toch niet op de afgesproken ruildag komt, kun je de ingezette ruiluren niet nogmaals gebruiken.
 • Je kunt de kind gebonden ruiluren meenemen als je van locatie verandert.
 • Wisselt jouw kind van dagopvang naar buitenschoolse opvang? Dan vervallen de opgebouwde ruiluren uit de dagopvang.
 • Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde ruiluren. Na de laatste contractdag kun je geen ruiluren meer inzetten. Heb je ruiluren ingezet na het beëindigen van het opvangcontract? Dan zijn deze helaas niet meer geldig en ontvang je een factuur voor deze uren.
 • Ruiluren zijn kind gebonden.
 • Wanneer je op een dag meer uren opvang afneemt dan het aantal ruiluren dat je nog hebt, dan ontvang je voor alle opvanguren een factuur. Op deze dag worden dan geen ruiluren ingezet.
 • Je kunt alleen ruiluren inzetten die al zijn opgebouwd.
 • Ruiluren zijn niet inwisselbaar voor geld.

Snel weten hoe ruilen bij Kwink werkt?
Bekijk hier de factsheet 'Ruilen bij Kwink’

Mag ik opvangdagen ruilen? 
Ja, je kunt opvangdagen ruilen. Daarbij is het goed om te weten dat ruilen een service is, geen recht. We doen ons best om het ruilen van dagen mogelijk te maken. We kunnen niet garanderen dat dit ook lukt. 

Is ruilen voor bso, dagopvang én peuterwerk beschikbaar?
Ruilen is alleen beschikbaar voor de dagopvang en de BSO. Ruilen van Peuterwerk, verlengingen van vaste dagdelen (van 0.5 uur of een veelvoud daarvan) en een 0-uren contract is niet mogelijk.

Gaat ruilen met open of gesloten beurs?
Ruilen gaat met gesloten beurs. Hieronder verstaan we dat als een aanvraag met meer inzet van meer ruiluren wordt aangevraagd dan deze kost, vervallen de resterende ruiluren. Bijvoorbeeld als u een korte middag bso aanvraagt (4 uur) en tegen inlevering van een vakantiedag (11 uur), vervallen er 6 uur.

Mag ik feestdagen ruilen? 
Als feestdagen op een vaste opvangdag van je kind vallen, mogen ze geruild worden. Met feestdagen bedoelen we dagen waarop de opvang (volgens de cao Kinderopvang) gesloten is. Dit zijn de volgende dagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (één keer in de vijf jaar)
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste en tweede Kerstdag

Je krijgt voor deze dagen het aantal contracturen als ruiluren. Je krijgt de ruiluren achteraf. Dit betekent dat je de ruiluren niet vooraf kunt gebruiken.

Kan ik extra opvang ruilen? 
Nee, dit is niet mogelijk. Als je extra opvang vastlegt, is dit definitief. Je kunt de uren niet meer ruilen.

Kan ik mijn ruiluren laten uitbetalen? 
Nee, ruilen is een service.

 • We rekenen op de vaste dag op jouw kind.
 • Op die dag zetten we het volgens de wet verplichte aantal medewerkers in.
 • Je krijgt daarom geen geld terug als je kind een dag niet komt.
 • Wel kun je proberen om de dag te ruilen.

Kan ik mijn ruiluren inzetten nadat ik mijn contract heb opgezegd? 
Nee, dit is niet mogelijk. Zodra het contract stopt, vervallen de opgebouwde ruiluren.

Zijn opgebouwde ruiluren overdraagbaar?
Nee, ruiluren zijn gekoppeld aan een contract. Dat betekent dat je opgebouwde ruiluren niet door kunt geven aan een ander kind, ook niet in jouw gezin. Dit geldt ook als jouw kind overstapt van dagopvang naar bso. Je kunt de ruiluren niet meenemen naar de bso.

Kan ik mijn afmelding annuleren?
Nee, wanneer jouw kind is afgemeld ontstaat er direct een plaats voor een ander kind. Wel kun je een nieuwe aanvraag doen.

Hoe werkt het ouderportaal? 
Lees hier meer over het ouderportaal.

Waarom is het nu (bijna) niet mogelijk om een dag te ruilen?
De laatste tijd is het voor ons steeds lastiger om aan een ruilaanvraag te voldoen. Dit komt door het landelijke personeelstekort en een hoog ziekteverzuim. Ook is er meer vraag naar opvang, waardoor de groepen vaak vol zitten. Het is daarom vaak pas mogelijk om een ruildag in te zetten wanneer een ander kind is afgemeld. Ook willen we steeds de kwaliteit leveren die u van ons gewend bent. Ruilen kan nog steeds, alleen minder vaak dan we zouden willen.

Ik hoor soms dat andere kinderen zijn afgemeld. Waarom is er dan geen plaats om mijn kind op te vangen en zo ruiluren te gebruiken?
Soms horen we (te) laat dat andere kinderen niet komen. We hebben je dan al verteld dat we je aanvraag om te ruilen moeten afwijzen.

We kiezen er dan soms voor om medewerkers anders in te zetten. We laten ze bijvoorbeeld een zieke collega vervangen of taken doen die de kwaliteit van de opvang beter maken.

Waarom kan mijn kind niet op een andere groep worden opgevangen als ik ruiluren wil inzetten?
De samenstelling van de groep en de inzet van personeel is aan wetten en regels gebonden. Zo mogen er niet meer dan het maximaal toegestane aantal kinderen op een groep en op een locatie worden opgevangen. Ook is het aantal kinderen dat een medewerker mag opvangen wettelijk bepaald. Dit heet de BKR-ratio, we worden daarop gecontroleerd door de GGD.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in een groep. We proberen dan ook zo weinig mogelijk te wisselen tussen groepen.