Ruilen bij Kwink.

Soms kan het voorkomen dat je kind niet aanwezig is op een vaste opvangdag. Deze dag kun je proberen te ruilen met een andere dag. De laatste tijd is het vaak lastig om aan een ruilaanvraag te voldoen. Dit komt door het personeelstekort en een hoog ziekteverzuim. Ruilen is nog steeds mogelijk, alleen minder vaak dan u en wij graag zouden willen. Hoe dit werkt, lees je op deze pagina. Uitgebreide spelregels vind je hier.

Hoe maak ik kans op ruilen?
Komt je kind niet naar de opvang? Laat het ons weten via het ouderportaal of de app. Doe dit bij voorkeur twee weken vooraf en uiterlijk vóór 8.30 uur op de betreffende dag. Dit is om twee redenen erg belangrijk:

  • Op het moment dat jij je kind afmeldt, ontstaat er voor andere ouders kans om uren te ruilen.
  • Alleen bij tijdig afmelden wordt de betreffende dag (of dagdeel) omgezet in ruiluren.

Hoe eerder een kind wordt afgemeld, hoe meer kans andere ouders hebben om te ruilen. Twee weken van tevoren afmelden werkt daarom het beste.

Hoe vraag ik een ruildag aan?
Als je ruiluren hebt, kun je via het ouderportaal een aanvraag doen om een dag (of dagdeel) te ruilen. Uiterlijk twee weken voor de nieuwe maand begint, krijg je bericht of je op de gevraagde dag kunt ruilen. Komt je aanvraag na de 15e dag van de maand binnen? Dan bekijken we per week de mogelijkheden.

Waarom kan ik niet ruilen van dag?
Kinderen komen meestal op vaste dagen naar de opvang. Dit is belangrijk voor de stabiliteit van de groepen, het veilige en vertrouwde gevoel van de kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit. De samenstelling van de groep en de inzet van personeel is aan wetten en regels gebonden. Hierdoor is het alleen mogelijk om te ruilen als:

  • Een ander kind zich afmeldt.
  • Jouw kind - binnen de wetten en regels - op de vrijgekomen plek past.

De grenzen van onze ruilservice
Ruilen is een service van onze kant. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Op de vaste dag rekenen wij op jouw kind, wij zetten dan ook het volgens de wet verplichte aantal pedagogisch professionals in. Lever je een vaste dag in? Dan betekent dit dat we alsnog dezelfde hoeveelheid professionals moeten inzetten. Het toekennen van een ruilaanvraag kan alleen als er ruimte is binnen de bestaande kind- en personeelsplanning. Voor ruilen zetten we dus geen extra pedagogisch professionals in.

Ons systeem houdt rekening met de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat:

  • Er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie en op de groep opgevangen mag worden.
  • De verhoudingen tussen het aantal pedagogisch professionals en het aantal aanwezige kinderen niet overschreden worden.

Hierdoor komt het vaak voor dat we niet aan een ruilaanvraag kunnen voldoen.

 

Tijdens een door de overheid verplichte sluiting van de kinderopvang zijn bovenstaande ruilregels niet van toepassing.

Tot snel?

Leuk dat je ons gevonden hebt! Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven op een locatie. Wil je eerst berekenen wat onze kinderopvang kost? Bekijk onze producten en tarieven of bereken het snel met onze rekentool! Voor persoonlijk advies bel je met 0318 - 518036.