Bereken jouw netto kosten per maand.

Met onze rekentool weet je binnen twee minuten waar je aan toe bent. Persoonlijk en vrijblijvend. Je kunt de netto kosten berekenen voor diverse vormen van opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, maar niet voor peuterwerk).

 

Wat je nodig hebt voor de berekening.
Omdat kinderopvangtoeslag en vrijwel alle subsidies inkomensafhankelijk zijn, moet je weten wat jouw jaarlijks verzamelinkomen is. Het verzamelinkomen is wat jij en een eventuele (toeslag)partner samen jaarlijks verdienen min alle fiscale aftrekposten. Je vindt het verzamelinkomen terug op je laatste voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

Je kunt het verzamelinkomen ook schatten door je bruto maandsalaris te vermenigvuldigen met dertien (twaalf maanden + vakantiegeld) en hiervan je eventuele hypotheeklasten af te trekken. Of maak een schatting op de website van de Dienst Toeslagen.

Heeft u meerdere kinderen die kinderopvang afnemen (zowel dagopvang en/of bso)?
Vul de rekentool altijd in met de gegevens van al uw kinderen die opvang afnemen. Ongeacht of ze opvang afnemen bij Kwink of bij een andere aanbieder van opvang. Dit is belangrijk om te doen om een juiste en volledige berekening van uw netto kosten te maken. Het percentage kinderopvangtoeslag dat u ontvangt voor uw tweede kind (en volgende kinderen), ligt in de meeste gevallen een stuk hoger, waardoor de netto kosten relatief voordeliger zijn voor het tweede en volgende kind ten opzichte van het eerste kind dat kinderopvang afneemt. Het kind dat de meeste opvanguren afneemt is voor de kinderopvangtoeslag altijd het 1e kind. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Kinderopvangtoeslag.
Alles wat je wilt weten over de Kinderopvangtoeslag lees je hier.

 

Let op! Recent heeft de Rijksoverheid aangekondigd de rijksnorm extra te willen gaan verhogen naar € 10,25 voor dagopvang en € 9,12 voor de buitenschoolse opvang. De berekening in onze rekentool werkt al met deze verhoogde rijksnorm.