Uk & Puk.

In de groep van uw kind kunt u, behalve de kinderen en de pedagogisch medewerkers, ook Puk tegenkomen. Wie is Puk? En wat doet hij in de groep van uw kind? Puk is een pop en een speelkameraadje van de kinderen. Maar Puk is nog veel meer dan dat. Puk hoort bij het programma Uk & Puk, dat speciaal ontwikkeld is voor kindercentra. Het doel van het programma Uk & Puk is om kinderen tussen de 0 en 4 jaar in hun ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen en te ontdekken. Uk & Puk biedt uw kind de speelruimte om vaardigheden te oefenen op het gebied van spraak en taal, omgaan met gevoelens en omgaan met elkaar, bewegen en ervaren en ruimtelijk begrip. 

 

Thuis meedoen met Uk & Puk.
Wilt u de ouderbladen, horend bij een thema, thuis ontvangen? Dan kunt u deze hier aanvragen. In overleg met de uitgever van Uk & Puk (Uitgeverij Zwijsen) ontvangt u van ons de ouderbladen vervolgens per e-mail. De ouderbladen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik, en mogen niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Op deze ouderbladen rust copyright en de Auteurswet is van toepassing.


Activiteiten met Puk.
Uk & Puk bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s. De thema’s zijn zo gekozen dat ze dicht bij de belevingswereld van uw kind staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de activiteiten. Hij maakt iets mee dat de kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen of hij is verkouden. Hij laat de kinderen iets zien, maakt een grapje en stelt vragen. Via Puk worden de kinderen betrokken bij een activiteit en uitgedaagd om mee te doen. Puk is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Naast Puk, staat dus vooral uw “Uk ”centraal in elke activiteit. 


Thema's.
Uk & Puk bestaat uit tien thema’s:
1. Welkom Puk!
2. Wat heb jij aan vandaag?
3. Eet smakelijk!
4. Dit ben ik!
5. Reuzen en kabouters
6. Regen
7. Hatsjoe!
8. Knuffels
9. Oef, wat warm!
10. Ik en mijn familie


Activiteiten.
Er zijn verschillende soorten activiteiten:
- spel
- spel in themahoek
- ontdekken
- knutselen
- voorlezen
- kring
- expressie en bewegen

Elke activiteit bij de thema’s is beschreven voor drie leeftijdscategorieën:
- Baby’s ( 0-1,5 jaar)
- Dreumesen ( 1,5-2,5 jaar)
- Peuters (2,5-4 jaar)

De komende jaren wordt de training gefaseerd aangeboden. Ieder kinderdagverblijf heeft een eigen jaarkalender met daarin opgenomen een aantal Puk thema’s. Daarnaast kunt u gebruik maken van ouderbladen, zodat u thuis ook activiteiten, gekoppeld aan een thema, kunt uitvoeren.

 

Vraag het ouderblad Uk & Puk aan.