• header1 campus foto001 1022 72dpi

Peuterwerk

Vindt u het belangrijk dat uw peuter zich spelenderwijs ontwikkelt? Wilt u uw kind een goede start geven op de basisschool? Of heeft uw kind van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gekregen? Wij heten uw zoon of dochter graag van harte welkom bij het peuterwerk van Kwink in Veenendaal.

Locaties en kosten

Waar u terechtkunt voor peuterwerk en wat de kosten zijn, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de ouders of het kind. In onderstaand overzicht vindt u de drie mogelijkheden: peuterwerk met kinderopvangtoeslag, peuterwerk met gemeentelijke subsidie en peuterwerk met VVE-indicatie.


- PEUTERWERK MET KINDEROPVANGTOESLAG (2 - 4 jaar)
De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de hogere kosten als gevolg van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang te compenseren. Zo wordt het maximale uurtarief waarover kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, verhoogd en zijn de inkomenstabellen aangepast. Het nieuwe uurtarief voor peuterwerk met kinderopvangtoeslag wordt bij Kwink € 8,95. Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen wanneer u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Is dat het geval, geef dan het nieuwe uurtarief door aan de Belastingdienst, zodat u in januari direct het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangt.


- PEUTERWERK MET GEMEENTELIJKE SUBSIDIE (2 - 4 jaar)
Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan heeft uw kind recht op gesubsidieerd peuterwerk. 40 weken per jaar, 2 dagdelen van 3 uur. Om aanspraak te maken op het gesubsidieerd peuterwerk hebben wij uw inkomensgegevens nodig. Welke bijdrage u betaalt, is namelijk afhankelijk van uw inkomen. U vindt de verschillende bijdragen in onderstaande tabel.

Ouderbijdragetabel gemeente Veenendaal Gesubsidieerd peuterwerk 2019
(6 uur per week: 2 dagdelen van 3 uur)

Inkomen van: *

Inkomen tot: *

 Maandbedrag subsidieplek

lager dan

€ 19.433

€ 25,00

€ 19.434

€ 29.879

€ 26,60

€ 29.880

€ 41.116

€ 35,80

€ 41.117

€ 55.924

€ 45,40

€ 55.925

€ 80.387

€ 65,00

€ 80.388

€ 111.393

€ 97,40

€ 111.394

en hoger

€ 124,80

* gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2019. 


- PEUTERWERK MET VVE-INDICATIE (2 jaar en 3 maanden - 4 jaar)
Peuters die van het consultatiebureau een VVE-indicatie hebben ontvangen, mogen van de gemeente Veenendaal vanaf de leeftijd van 2,5 jaar 12 uur gebruikmaken van het peuterwerk. Van deze 12 uur krijgt u 6 uur gratis. De overige 6 uur lopen via bovenstaande financiële routes; of u heeft recht op kinderopvangtoeslag of u krijgt gemeentelijke subsidie.  

Bekijk de locaties