Tarieven peuterwerk.

De kosten voor peuterwerk zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de subsidies die per gemeente verschillen. Bijna alle gemeenten maken onderscheid tussen (werkende) ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag en ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.  

 

Peuterwerk met kinderopvangtoeslag (2-4 jaar)
Voldoe je als ouder aan bepaalde voorwaarden dan kun je bij de Belastingdienst een tegemoetkoming in je kosten voor peuterwerk aanvragen: kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst lees je of je hiervoor in aanmerking komt. De hoogte van je kinderopvangtoeslag hangt af van de hoogte van je inkomen. Vraag je kinderopvangtoeslag aan? Geef dan in je aanvraag het volgende uurtarief door:

Tarief Kwink peuterwerk 2021
Voor peuters zonder VVE-indicatie geldt het uurtarief: € 9,80
Voor peuters met VVE-indicatie geldt het uurtarief: € 8,46

Weet je per wanneer je kind het peuterwerk gaat bezoeken? Dien je verzoek om kinderopvangtoeslag dan zo snel mogelijk in bij Belastingdienst Toeslagen. Zo weet je zeker dat je vanaf het moment dat je kind gebruikmaakt van ons peuterwerk, ook toeslag ontvangt.


Peuterwerk met gemeentelijke subsidie (2,5-4 jaar)
Wanneer je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag, dan heeft jouw kind recht op gesubsidieerd peuterwerk. Om aanspraak te maken op het gesubsidieerd peuterwerk hebben wij jouw inkomensgegevens nodig. Welke bijdrage je betaalt, hangt namelijk af van de hoogte van jouw inkomen. Je vindt de verschillende bijdragen in onderstaande tabel.

Peuterwerk met VVE-indicatie (2,5-4 jaar)
Peuters die van het consultatiebureau een VVE-indicatie hebben ontvangen, mogen van de gemeente Veenendaal vanaf de leeftijd van 2,5 jaar 16 uur gebruikmaken van het peuterwerk. Van deze 16 uur krijg je als ouder 8 uur gratis. De overige 8 uur lopen via bovenstaande financiële routes; of je hebt recht op kinderopvangtoeslag of je krijgt gemeentelijke subsidie.

Ouderbijdragetabel gemeente Veenendaal Gesubsidieerd peuterwerk 2021

Inkomen van * Inkomen tot * Ouderbijdrage zonder VVE
(2 dagdelen van 3 uur)
Ouderbijdrage met VVE
(4 dagdelen van 4 uur)
lager dan € 20.302 € 33,60 € 9,07
€ 20.303 € 31.214 € 35,20 € 11,20
€ 31.215 € 42.953 € 44,80 € 24,00
€ 42.954 € 58.423 € 55,00 € 37,60
€ 58.424 € 83.979 € 75,80 € 65,33
€ 83.980 € 116.371 € 110,00 € 110,93
€ 116.372 en hoger € 138,80 € 149,33

 * gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2021.