22 september 2021

Ben jij er voor mij?

Ben jij er voor mij?

Beschikbaarheid is een veelbesproken onderwerp in het pedagogisch werkveld. Regelmatig hebben pedagogische experimenten hiermee te maken en ook in veel trainingen en cursussen komt de term veelvuldig voorbij. In onze taakverdeling houden we er rekening mee dat er altijd een pedagogisch professional beschikbaar is voor de kinderen. 

Maar wat bedoelen we nou eigenlijk met beschikbaar zijn? Wat doen we dan concreet en waar is het voor nodig? 

Beschikbaarheid.. waarom dan?  
Welbevinden is voor ons allen een helder en duidelijk begrip. Wij weten allemaal dat het belangrijk is dat kinderen goed in hun vel zitten. Bij ons op de groepen betekent dit onder andere dat een kind zich veilig voelt. Pas wanneer een kind goed in zijn vel zit, durft hij de wereld te ontdekken. En in dit gevoel van veiligheid speelt de pedagogisch professional een enorm grote rol. 

'Voor Amin was de babygroep heel vertrouwd. Hij wist precies waar hij de auto's kon vinden en zelfs de namen van de kinderen kende hij. Maar sinds twee weken is hij over naar de peuters. Daar is het nog allemaal een beetje nieuw. Joris is al bijna vier. Hij vindt het wel interessant, zo'n nieuw kindje op de groep! Joris loopt naar Amin en pakt een duploblokje uit zijn hand; hij wil samen spelen! Amin weet niet zo goed of hij dit leuk vindt. Beteuterd kijkt hij om zich heen. Vlak bij hem op de grond zit Larissa, pedagogisch medewerker. Zij heeft gezien wat er is gebeurd en ziet dat Joris het goed bedoelt. Ze geeft Amin een bemoedigende knipoog. Amin voelt hiermee dat het goed is. Hij kan bij Larissa terecht als hij haar nodig heeft. Samen maken Joris en Amin een mooi bouwwerk.' 

Houding. 
Beschikbaar zijn voelt soms als 'niets doen'. Op de grond blijven zitten voelt dan soms een beetje lui. Gemakkelijk is het dan om in de valkuil te trappen om 'even wat taken op te pakken'. Bijvoorbeeld snel wat in het ouderportaal zetten of even het fruit schillen aan het aanrecht. Kinderen kunnen toch bij je terecht als ze je nodig hebben? Échte beschikbaarheid vraagt echter iets anders. Het omvat zoveel meer dan gewoon maar 'niets doen'. 

Beschikbaarheid vraagt van een pedagogisch medewerker om in het hier en nu te zijn. Te observeren en te volgen wat er op de groep gebeurt. Met welke (non)verbale signalen laten de kinderen ons weten dat ze ons even nodig hebben? Door hierbij aan te sluiten, laten we de kinderen merken dat we betrokken zijn bij wat het kind voelt, ervaart en meemaakt. Als je een kind goed emotioneel ondersteunt, leert het dat hij bij jou terecht kan. Dat je hem begrijpt en serieus neemt. 

Door er op de groep voor te zorgen dat er altijd iemand beschikbaar is, biedt dit kinderen vertrouwen. Ze weten dat er iemand voor hen is. 

Terug naar overzicht