30 juli 2019

Zo beschermen we met elkaar de privacy van kinderen!

Zo beschermen we met elkaar de privacy van kinderen!

Delen mag alleen in beperkte kring, bijvoorbeeld onder familie en vrienden. Gebruik daarom nooit beeldmateriaal waar anderen dan het eigen kind herkenbaar in beeld zijn om te publiceren of te delen via sociale media. Dit geldt ook wanneer u foto’s in een besloten Facebookgroep plaatst.  


Het omgaan met beeldmateriaal van kinderen, foto en film, heeft onze speciale aandacht. Bij aanvang van de kindplaats vragen wij ouders om toestemming. Deze toestemming kan op ieder moment gewijzigd worden. Voor elk medium wordt apart toestemming gevraagd, denk aan sociale media, het ouderportaal en de website. Het publiceren van beeldmateriaal gebeurt dan ook altijd met toestemming van de ouders.  

Zo beschermen we met elkaar de privacy van kinderen! 

Terug naar overzicht