Medezeggenschap van ouders.

Wij stellen de inbreng van ouders zeer op prijs. Daarom heeft elke locatie een lokale oudercommissie. Per locatie zijn minimaal twee ouders lid. De leden vertegenwoordigen alle ouders. De lokale oudercommissie volgt het vestigingsbeleid, geeft advies en overlegt met de gebiedsmanager. Interesse om lid te worden? De gebiedsmanager vertelt je graag over de mogelijkheden.

 

Lokale oudercommissie.
In de Wet Kinderopvang is het adviesrecht van ouders en verzorgers geregeld vanuit het idee dat inspraak op een aantal fundamentele punten moet worden georganiseerd. Wij willen echter niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving. Wij vinden ouderparticipatie bij beleidsvorming en de dagelijkse gang van zaken van cruciaal belang. Daarom vinden wij het plezierig dat op onze locaties oudercommissies zijn ingesteld. Deze oudercommissies werken volgens vastgestelde reglementen. Daarin ligt vast op welke wijze zij invulling geven aan hun rol. De Oudercommissie spreekt met de unitmanager over locatiespecifieke zaken. Op de pagina’s van uw locatie vindt u meer informatie over uw oudercommissie.

Ben je iemand die graag meedenkt over de opvang van jouw kind?Dan is de oudercommissie iets voor u! Samen met de locatie denkt de oudercommissie mee over het beleid van de locatie en de te organiseren activiteiten. De commissie heeft adviesrecht en komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar.


Wat doet de oudercommissie?
- Ongeveer 1 keer per 2 maanden overleggen met de leiding van de locatie.
- Organiseren van de ouderavond (eens per jaar) en andere activiteiten samen met de leiding van de locatie.
- Meedenken over het pedagogisch beleid van de locatie.
- Meedenken over verkeersveiligheid, voedingsbeleid en andere belangrijke zaken voor de locatie.
- Vragen van ouders beantwoorden.
- Inzicht in het beleid van de locatie, waaronder de welzijnsrapportage en meedenken over verbeteringen.

De oudercommissie van de locatie richt zich voornamelijk op de gang van zaken binnen de locatie zelf. Een aantal algemene zaken (zoals bijvoorbeeld contracten, openingstijden etc.) worden besproken binnen de Centrale Oudercommissie.


Heb je interesse?
Wil je meer betrokken zijn bij de gang van zaken op de locatie van jouw kind? Wil je graag meedenken over de toekomst? En vind je het leuk om activiteiten te organiseren? Meld je dan aan via de teamcoördinator van de locatie van uw kind(eren).

Medezeggenschapsreglement.
In ons medezeggenschapsreglement zijn de afspraken met de oudercommissies vastgelegd. Je kunt dit ook inzien in de informatiemap die op iedere locatie ligt.

Enthousiast geworden?

Dan wil je vast meer weten over onze diensten. Of misschien wil je zelfs bij ons komen werken. Hoe dan ook, we ontmoeten je graag!