Onze visie op kindontwikkeling.

Kinderen die lekker in hun vel zitten, kunnen zich optimaal ontwikkelen. En daaraan bijdragen vinden we onze belangrijkste taak. Zelfvertrouwen – dát is het mooiste wat we hen kunnen geven. Door een warme sfeer te creëren waarin ieder kind zichzelf kan zijn. Door hun nieuwsgierigheid te prikkelen in een uitdagende omgeving. We geven jouw kind de ruimte om het zelf uit te vinden en op eigen wijze op ontdekking te gaan. Te klauteren en te klimmen. Initiatief te nemen en samen te lachen. Een keer te vallen en weer op te staan. En vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Want wij geloven dat jouw kind daar beter van wordt.

Je ziet ze groeien bij Kwink!

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen.
Kinderen voelen bij ons dat ze gezien en gehoord worden. We verdiepen ons graag in hen. Daarbij zijn we oprecht nieuwsgierig en empathisch. We willen weten wat kinderen beweegt. Wat houdt ze bezig? Hoe sluiten we aan op hun behoeften, niveau en belevingswereld?

We leren de kinderen kennen door goed naar ze te kijken en te luisteren. Voelt het kind zich goed (welbevinden)? En is de betrokkenheid hoog? Dat zijn de vragen die ertoe doen. De antwoorden geven ons onmiddellijk feedback over onze inzet en de interactie met de kinderen. Doen we de goede dingen? We zien het direct: welbevinden en betrokkenheid zijn de graadmeters. Zowel voor een individueel kind als voor de groep.

Dagelijks stimuleren we het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen met vier pijlers:

Opvoeden doen we samen.
Opvoeden doen we samen met ouders, met elkaar als professionals, en in samenwerking met andere organisaties. Want het is voor ieder kind fijn als volwassenen goed samenwerken met elkaar. Samen leren we kinderen om in de wereld te staan, er onderdeel van te zijn. Met respect voor zichzelf en voor anderen.

In een rijke en uitdagende omgeving.
Een rijke uitdagende omgeving is een voorwaarde om kinderen tot betrokken activiteit – en dus tot ontwikkeling – te krijgen. De ruimte prikkelt tot verkenning, aftasten, ontdekken, spelen, ravotten, discussiëren en expressie in allerlei vormen. Het is een avontuurlijke plek waar iets te beleven en ervaren valt.

Met ruimte voor initiatief.
Kinderen krijgen de ruimte om initiatief te nemen, omdat we op die manier het best aansluiten bij hoe ze leren en zich ontwikkelen. Want kinderen zijn vanaf hun geboorte ingesteld op ontdekken. Ze kunnen en mogen proberen of iets kans van slagen heeft, ze mogen oefenen. Vallen en opstaan, het hoort erbij.

Altijd in dialoog.
Kinderen voelen bij ons dat ze gezien en gehoord worden. We verdiepen ons graag in hen. Daarbij zijn we oprecht nieuwsgierig en empathisch. We willen weten wat kinderen beweegt. Wat houdt ze bezig? Hoe sluiten we aan op hun behoeften, niveau en belevingswereld?

Pedagogisch beleid.
Meer over onze visie op de ontwikkeling van kinderen lees je in het Pedagogisch Kompas, het pedagogisch beleid van Wij zijn JONG.

Bekijk het Pedagogisch Kompas

 

Enthousiast geworden?

Dan wil je vast meer weten over onze diensten. Of misschien wil je zelfs bij ons komen werken. Hoe dan ook, we ontmoeten je graag!