Click.

Kinderen komen al op jonge leeftijd in aanraking met digitale media. Apps, websites, tv, games en film: de meeste kinderen weten niet beter. Maar weten ze ook hoe ze op een bewuste manier met deze media omgaan? Dit kan lastig zijn. Dat maakt het des te belangrijker om kinderen goed voor te bereiden op de snelle technologische ontwikkelingen. Dat vraagt om de juiste kennis en vaardigheden om digitale media goed in te zetten. En ook om het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Zoals kritisch denken en bewust handelen. Daarmee kunnen kinderen vanuit hun eigen kracht bewust keuzes maken.

Wij geloven dat kinderen hier ondersteuning bij nodig hebben. Digitale media zijn onderdeel van de huidige en toekomstige maatschappij. En daar moeten kinderen op voorbereid zijn. Met het domein Click brengen we het digitale thema op een spelende manier onder de aandacht.

Samen kunnen we leren
Kinderen ontwikkelen tijdens het domein Click hun sociale- en communicatievaardigheden. Ook valt er genoeg nieuws te ontdekken. We werken namelijk regelmatig met materialen die ze nog niet kennen vanuit thuis. Daarbij kijken we altijd of het middel past bij de leeftijd. Tijdens de activiteiten gaan kinderen samen met de middelen aan de slag. Zo leren ze samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen. Door gaming, virtual reality en programmeren ontwikkelen ze ook hun digitale vaardigheden. Ze krijgen alle ruimte om te experimenteren en te onderzoeken. Binnen veilige kaders.

Verder kijken dan het scherm
We laten de positieve kant van technologie zien. Dat is belangrijk, want het kent ook veel gevaren. Om het extra leuk te maken, combineren we technologie soms ook met andere activiteiten. Bijvoorbeeld uit het domein Beweeg. Zo gebruiken we digitale middelen om kinderen te stimuleren actief bezig te zijn.

Klaar voor de toekomst
Wij zetten ons in voor kinderen. Met onze diensten en ons activiteitenaanbod verrijken en faciliteren we hun ontwikkeling. Zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige, sociale ne bekwame volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en de toekomst. We stimuleren dat kinderen – passend bij hun leeftijd en interesses – op een veilige manier gebruik maken van alle digitale mogelijkheden. Door het domein Click ontwikkelen kinderen hun digitale en generieke vaardigheden, weten kinderen hoe de fysieke wereld de digitale wereld kan versterken (en andersom) én leren ze veilig om te gaan met technologie.

KO_524520_Iconen_activiteiten_def_Click-002.png