Afmelden.

Is uw kind ziek of gaat u bijvoorbeeld op vakantie en kan uw kind niet komen? Geef dit aan ons door.

U kunt dit eenvoudig doen via het ouderportaal.

Door uw kind af te melden, weet de vestiging hoeveel kinderen er zijn. Ook vragen wij ons af waarom uw kind er niet is terwijl hij / zij niet afgemeld is. We zullen in dat geval ook contact met uw opnemen.

Dit is niet alleen belangrijk bij ziekte, maar ook bij vakanties. Op de vestiging weten wij dan hoeveel kinderen er ongeveer zijn tijdens vakantiedagen. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk onze pedagogisch professionals inzetten en het vakantieprogramma afstemmen op de kinderen die aanwezig zijn.

Nee, dit is niet mogelijk. Uit ervaring weten we dat ruilaanvragen veel tijd vragen van onze pedagogische professionals en ouders vaak teleurgesteld zijn indien het niet mogelijk is. U kunt wel altijd een extra opvang dag aanvragen via het ouderportaal. Als dit goed gekeurd wordt door de vestiging ontvang u hiervoor een aparte factuur. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u dit ook voor de extra uren aanvragen.

Wij vergoeden afgemelde uren nooit in geld. Onze kosten lopen immers ook gewoon door. Uw kind is altijd welkom op de contractdagen. U ontvangt over de uren van deze contractdagen altijd de kinderopvangtoeslag (mits u daar recht op heeft), ook als uw kind afwezig gemeld is.

Nee. Meld je jouw kind een dag af in de vakantie en wil je deze dag alsnog opvang voor je kind? Dan kun je jouw kind weer aanmelden voor deze dag. Je hebt hier immers voor betaald. Wil je hier gebruik van maken, geef dit dan door op de vestiging. Dan zetten zij jouw kind weer op de lijst.

Wees je er wel van bewust dat het afmelden en weer aanmelden invloed heeft voor onze planning. We maken de roosters op basis van het aantal kinderen dat verwacht wordt op basis van de Wet IKK. Meer hierover lees je op de website van de Rijksoverheid.