Voorbeeld Factuur.

Op deze pagina vindt u uitleg over uw factuur. Let op: onderstaande afbeelding is een voorbeeld factuur.

 


Wat betekenen alle termen op mijn factuur?

Relatienummer
Het relatienummer is het nummer waarop je bij ons bekend bent in onze systemen. 

Vervaldatum
Voor deze datum moet je deze factuur betaald hebben. Lukt dit een keer niet? Neem dan op tijd contact met ons op.

Factuurnummer
Dit is een uniek nummer van je factuur. 

Periode
Dit is de maand waarover de factuur gaat.
Startte de opvang van je kind later in de maand? Of stopte deze voor het einde van de maand? Dan betaal je natuurlijk alleen voor de periode waarin je kind opvang kreeg.

Product / Artikel
Hier vind je de naam en adres van de vestiging en de bijbehorende diensten die je bij ons afneemt. 

LRK
Het LRK-nummer is het nummer uit het Landelijk Register Kinderopvang die je nodig hebt bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

ma - di - wo - do - vr
Dit zijn de dagen van de week (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag). Als er een 1 onder staat, neem je op die dag diensten bij ons af.

Tarief
Bij het tarief wordt het uurtarief weergegeven. 

Bedrag
Het bedrag toont het bedrag dat van je rekening wordt afgeschreven. Wordt niet altijd geïncasseerd.

Het maandbedrag is het aantal uur per jaar x het uurtarief : het aantal termijnen.

Wko
Bij Wko (Wet Kinderopvang) vind je de gegevens die je nodig hebt voor de aanvraag van je kinderopvangtoeslag. 

Uren
Hier vind je  het aantal uur dat je in de genoemde periode diensten van ons afneemt.