• Kinderopvang Peuterwerk Vve Als Peuteropvang 8103 72Dpi

Peuterwerk

Vindt u het belangrijk dat uw peuter zich spelenderwijs ontwikkelt? Wilt u uw kind een goede start geven op de basisschool? Of heeft uw kind van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gekregen? Wij heten uw zoon of dochter graag van harte welkom bij het peuterwerk van Kwink in Veenendaal.

Ontwikkeling

Bij het peuterwerk van Kwink werken we ontwikkelingsgericht met de methodes Uk & Puk en Piramide. Binnen aansprekende thema’s als Dit ben ik!, Eet smakelijk! en Ik en mijn familie doen we leuke, uitdagende én leerzame activiteiten. Samen met leeftijdsgenootjes leert uw kind spelenderwijs nieuwe woorden, tellen én ontwikkelt hij of zij zich op motorisch en sociaal vlak. Bij locaties met een christelijke identiteit maken we gebruik van het pedagogisch programma LEEF! met christelijke thema’s. 

Respect voor elkaar, op je beurt wachten, samen delen én plezier maken met vriendjes; ook dit komt allemaal aan bod bij het peuterwerk van Kwink. 

Locaties en kosten

Waar u terechtkunt voor peuterwerk en wat de kosten zijn, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de ouders of het kind. In onderstaand overzicht vindt u de drie mogelijkheden: peuterwerk met kinderopvangtoeslag, peuterwerk met gemeentelijke subsidie en peuterwerk met VVE-indicatie.


- PEUTERWERK MET KINDEROPVANGTOESLAG (2 - 4 jaar)
Voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld wanneer beiden werken of één ouder werkt en één ouder studeert. Over de brutokosten kan er toeslag aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden.

DagdelenLocatiesKosten per maand
6 uur per week, 2 dagdelen van 3 uur, 40 weken per jaar
Bumba, De Schakel, De Vuurvliegjes, Haasje Wip, Kameleon, Olleke Bolleke, Peutergeut, Sesamstraat, ’t Kleine Erf, ’t Speel-kwartier* € 181,30 (bruto per maand, het uurtarief is € 8,31)- PEUTERWERK MET GEMEENTELIJKE SUBSIDIE
 (2 - 4 jaar)
Wanneer ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag biedt de gemeente Veenendaal Kwink subsidie. Op de website van de Belastingdienst leest u of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

DagdelenLocatiesKosten per maand
6 uur per week, 
2 dagdelen van 3 uur,
40 weken per jaar
Bumba, De Schakel, De Vuurvliegjes, 
Haasje Wip, Kameleon, Olleke Bolleke, Peutergeut,
Sesamstraat, ’t Kleine Erf, ’t Speel-kwartier*
€ 45,50

*Bij ’t Speel-kwartier kunnen kinderen zo gewenst geplaatst worden in een groep met christelijke identiteit.


- PEUTERWERK MET VVE-INDICATIE
 (2 jaar en 3 maanden - 4 jaar)
Wanneer uw kind een VVE-indicatie heeft gekregen van het CJG.

DagdelenLocatiesKosten per maand
10 uur per week,
3 dagdelen van
3 uur en 20 minuten,
40 weken per jaar
Bumba, Haasje Wip, Kameleon, Peutergeut,
Sesamstraat, ’t Speel-kwartier
€ 12,50Inschrijven

Wilt u uw peuter inschrijven voor het peuterwerk? Vul dan het inschrijfformulier op onze website in. 

Vragen

Wilt u meer informatie, een rondleiding of uw kind direct aanmelden? Bel ons op 0318 - 51 80 36 of kijk verder op onze website. Mailen mag ook via plaatsingen@kwink.nl.

Wij ontmoeten u en uw peuter graag!