• Kinderopvang Flexibele Opvang 7958 72Dpi

FLEXIBELE OPVANG

Zoekt u kinderopvang, maar heeft u flexibele werkdagen? Dan is onze flexibele opvang wellicht iets voor u. Met de flexibele opvang bieden wij u de mogelijkheid flexibel per maand opvangdagen af te nemen. U neemt dan een vast aantal dagdelen per maand af. Voor de dagopvang zijn dit minimaal 4 dagdelen, voor de buitenschoolse opvang minimaal 2 dagdelen. Voor de 15e van de maand geeft u aan ons door wanneer u, de volgende maand, deze dagdelen wenst in te zetten.

Spelregels voor flexibele opvang

• Minimale maandelijkse afname per maand is 4 dagdelen bij de dagopvang en 2 dagdelen bij de buitenschoolse opvang.
• Opvangdagen doorgeven kan door het versturen van een mail naar plaatsingen@kwink.nl.
• Er is alleen opvanggarantie als dagdelen doorgegeven worden voor de 15e van de maand voorafgaand aan de maand waarin u kinderopvang wilt afnemen.  
• Extra dagdelen bovenop de minimale maandelijkse afname zijn aan te vragen via het ouderportaal en zijn niet op voorhand gegarandeerd. 
• De aanvragen die na de 15e van de maand binnenkomen, kunnen alleen worden gehonoreerd als het aantal kinderen en de groepssamenstelling dat toelaten. 
• Indien u extra kinderopvang aangevraagd heeft, brengen wij deze in rekening, ook wanneer hiervan geen gebruik wordt gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat deze plaats niet kan worden ingezet voor een ander kind.  
• U ontvangt een maand voorafgaande aan de opvang een factuur voor de opgegeven dagdelen. Voor de overige dagdelen en de eventueel extra afgenomen dagdelen ontvangt u achteraf een factuur. 
• Per gebied zijn er meerdere locaties die flexibele opvang aanbieden. Flexibele opvang zit echter niet op elke locatie standaard in het assortiment. 
• Per locatie is er een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor flexibele opvang. Is er veel vraag naar flexibele opvang op een bepaalde locatie, dan kunnen wij wellicht niet alle verzoeken honoreren. Voor de dagopvang is het mogelijk u dan op een andere locatie een plek aan te bieden. 
• Flexibele buitenschoolse opvang is alleen mogelijk indien hiervoor geen extra vervoerskosten worden gemaakt. Afstemming hierover vindt plaats tussen de afdeling Klantadvies en de locatiemanager van de locatie waar uw kind wordt opgevangen.